Biovet » Các bệnh hay gặp ở gà

Các bệnh hay gặp ở gà

Các bệnh hay gặp ở gà 

Bệnh hen ngáp

1. Lứa tuổi bị bệnh

Gà từ 3 đến 20 ngày tuổi

2. Nguyên nhân gây bệnh

Do vi khuẩn Pseudomonas Gram âm gây nên

3. Triệu chứng lâm sàng

Gà bị bệnh khó thở, há mồm thở, ngáp liên tục, tiêu chảy phân trắng, phớt vàng, có bọt khí. Tỷ lệ chết cao từ 40 lên đến 90%.

Mổ khám: Màng túi khí mờ đục, viêm fibrin trong xoang bụng, xoang bụng chứa dịch có bọt khí

4. Biện pháp phòng

Dùng một trong các loại thuốc có thành phần sau để cho uống phòng: Ampicilin hoặc Amoxilin + Colistin hoặc Gentamycin, Enrofloxacin, Doxycilin, Azthromycin, Tbramycin, Trithoprim.

5. Biện pháp điều trị

Tách riêng những con ốm (ngáp), cả đàn cho uống một trong các thuốc sau:
Amoxilin + Gentamycin + Enrofloxacin hoặc Amoxilin + Colistin + Enrofloxacin hoặc Azthromycin + Doxycilin.

Phác đồ cụ thể:

Phác đồ 1:

50g Azthromycin + 50g Vina ColiDox hoặc Doxytylo hoặc Genta-Doxy dùng cho 100kg P/ngày chia 2 lần
20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 lần

Phác đồ 2:

100g Amox Coli hoặc Amoxi Gen + 100g Bio Enro C dùng cho 100kg P/ngày chia 2 lần
20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 lần

Nguồn: agriviet