Biovet » 5 quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới

5 quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới

Danh sách 5 quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới theo thống kê của Pig International tháng 7 – 2015, Việt Nam sếp thứ 3.

5-quoc-gia-co-nhieu-heo

Đàn heo của Việt Nam gấp 1,7 so với đàn heo của Nga

Danh sách 5 quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới

Số thứ tựTên quốc giaNăm 2012

(Ngàn tấn)

Năm 2013

(Ngàn tấn)

Năm 2014

(Ngàn tấn)

01Trung Quốc  50.43250.10045.750
02Hoa Kỳ 5.7705.7675.969
03Việt Nam 3.9904.0804.127
04Brazil2.9152.9102.890
05Nga2.3352.3532.375

5-quoc-gia-co-nhieu-heo1

Nguồn: vietdvm