Biovet » Bệnh Lở Mồm Long Móng (FMD) tiếp tục lan rộng tại Yên Bái

Bệnh Lở Mồm Long Móng (FMD) tiếp tục lan rộng tại Yên Bái

Theo chi cục thú y tỉnh Yên Bái và Cục thú y thông báo dịch bệnh Lở Mồm Long Móng tiếp tục lan rộng trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đã nêu rõ: Từ ngày 04/11/2015 đến ngày 10/11/2015 xảy ra ổ dịch Lở Mồm Long Móng tại 10 hộ thuộc xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu làm 31 con gia súc mắc bệnh (4 con bò và 27 con lợn).

lo-mom-bung-phat

Trước đó 15 ngày tại Yên Bái đã có có 02 ổ dịch LMLM (typ O) tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải (đã qua 15 ngày) và ổ dịch tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu;

Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.

Từ ngày 04/11/2015 đến nay có phát sinh thêm 109 con bò mắc bệnh trên các ổ dịch cũ (chưa qua 21 ngày) thuộc các xã Lương Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Theo nhận định của Cục thú y; Trong thời gian vừa qua, các ổ dịch LMLM xảy ra chủ yếu ở dạng nhỏ lẻ. Nguy cơ mầm bệnh phát tán làm dịch lây lan rộng trong các vùng là rất cao. Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các tỉnh có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.

Hiện nay, cả nước có 14 ổ dịch LMLM xảy ra tại 10 huyện của 08 tỉnh chưa qua 21 ngày, cụ thể như sau:

1- Tỉnh Phú Yên: có 03 ổ dịch LMLM typ A, trong đó:
– Huyện Đồng Xuân: có 02 ổ dịch tại xã Xuân Quang 1 (đã qua 06 ngày) và xã Xuân Quang 2 (đã qua 02 ngày);
– Huyện Sơn Hòa: có 01 ổ dịch tại xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (đã qua 02 ngày).

2- Tỉnh Yên Bái: có 02 ổ dịch LMLM (typ O) tại xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải (đã qua 15 ngày) và ổ dịch tại xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu;

3- Tỉnh Tiền Giang: 01 ổ dịch LMLM (typ O) tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho (đã qua 19 ngày);

4- Tỉnh Ninh Thuận: 01 ổ dịch LMLM (typ A) tại xã Lương Sơn và 03 ổ dịch LMLM (type O) tại 3 xã là Ma Nới, Lâm Sơn và thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn;

5- Tỉnh Bến Tre: 01 ổ dịch LMLM (typ O) tại xã Tân Xuân, huyện Ba Tri (đã qua 09 ngày);

6- Tỉnh Sơn La: 01 ổ dịch LMLM (typ A) tại xã Chiêng Sinh, thành phố Sơn La (đã qua 06 ngày);

7- Tỉnh Hà Tĩnh: 01 ổ dịch LMLM tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (đã qua 08 ngày);

8- Tỉnh Quảng Trị: 01 ổ dịch LMLM (typ O) tại xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ (đã qua 06 ngày).

Nguồn: vietdvm