Biovet » Các giống chó và những cái “nhất” theo khoa học

Các giống chó và những cái “nhất” theo khoa học

Chó được xem là loài đa dạng nhất về hình dáng và kích thước. Qua những thống kê, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những giống chó được gọi là  “nhất” theo đánh giá và nghiên cứu khoa học…

cac-giong-cho-và-nhung-cai-nhat