Biovet » Dịch cúm H5N8 tiếp tục bùng phát tại Nhật Bản

Dịch cúm H5N8 tiếp tục bùng phát tại Nhật Bản

Trong báo cáo theo dõi số 08 gửi tổ chức thú y thế giới OIE ngày 30/12/2014, Nhật Bản thông báo nước này tiếp tục xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N8.

h5n8-o-nhat

Nagato – Yamaguchi Nhật Bản nơi đang diễn ra dịch bệnh ( ảnh wikipedia)

Trong báo cáo lần này co quan thú y Nhật Bản thông báo về ổ dịch cúm gia cầm chủng H5N8 xuất hiện tại một trang trại gà giống ở Nagato – Yamaguchi.

Ổ dịch lần này có 17 con gà có các biểu hiện triệu trứng và đã bị tử vong, tất cả các số gia cầm ảnh hưởng 37.000 cũng bị tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Các mẫu xét nghiệm được gửi tới 2 phòng thí nghiệm là Trung tâm vệ sinh chăn nuôi thú y Chubu và Viện thú y Nhật Bản, tại đây các phản ứng RT-PCr và giải trình tự gen được thực hiện, kết quả virus cúm H5N8 đã được xác định là nguyên nhân gây ra ổ dịch.

Ổ dịch H5N8 đầu tiên được phát hiện năm 2014 tại Yasugi – Shimane ngày 03/11/2014 sau đó lây lan rộng ra cả nước, đã có 83.031 con gia cầm đã bị chết và tiêu hủy.

Hiện các cơ quan thú y Nhật Bản đang tiến hành các biện pháp cần thiết để khống chế và kiểm soát dịch bệnh.

Nguồn: vietdvm