Biovet » Giá cả thị trường Hà Tây (cũ) ngày 9-9-2015

Giá cả thị trường Hà Tây (cũ) ngày 9-9-2015

Là một trong những thị trường cửa ngõ, cung cấp một lượng lớn thực phẩm cho thủ đô Hà Nội, cộng với bề dày kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm mà Hà Tây luôn là địa phương có giá cả các mặt hàng nông sản nói chung, các sản phẩm chăn nuôi nói riêng luôn cao hơn các địa phương khác 1-2 giá.

heo

Nuôi heo cai sữa trên chuồng sàn (ảnh do cộng tác viên cung cấp)

Theo các thương lái, các sản phẩm của nông dân Hà Tây luôn có chất lượng tốt hơn các vùng khác từ các loại trứng cho đến chất lượng thịt.

Dưới đây là một số cập nhật của chúng tôi về tình hình giá cả của thị trường Hà Tây trong ngày 0 9/09/2015.

Giá cả thị trường ngày 9 tháng 9 năm 2015
Heo thịt Heo siêu50.000 – 51.000 đ/kg
 Heo lai48.000 đ/kg
Gà thịt Gà thịt công nghiệp28.500 đ/kg
Gà ta lai72.000 – 75.000đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi 4,5 tháng)85.000 đ/kg
Gà lai chọi90.000 đ/kg
Trứng gàGà công nghiệp (trứng đỏ)1.900 đ/quả
 Vịt thịtVịt bầu cánh trắng32.000 đ/kg
Trứng vịt Trứng vịt lộn3.000 – 32.000 đ/quả
Trứng thường2.300 đ/kg
Giá giống
Gà ta lai (gà lông màu)12.000 đ/con
Gà đông tảo lai16.000 đ/con
 Gà ai cập20.000 đ/con
HeoHeo siêu xách tai1.500.000 đ/con
VịtVịt thịt14.000 đ/con
NganNgan cái giông40.000
Ngan đực giống16.000

Chú ý:

 – Heo lai là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên.
– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

Nguồn: vietdvm