Biovet » Giá cả thị trường miền Bắc tuần 27 năm 2015 ( 29/06 – 05/07)

Giá cả thị trường miền Bắc tuần 27 năm 2015 ( 29/06 – 05/07)

Thị trường miền Bắc nước ta trong tuần 27 vừa qua tiếp tục ghi nhận sự tăng giá của giá heo thịt, giá trứng gà duy trì ở mức cao, giá con giống gia cầm có sự giảm nhẹ.

chuong lon

Heo thịt tiếp tục tăng nhẹ
Giá cả thị trường miền Bắc tuần 27 năm 2015 (29/06 -05/07)
Tại thị trường được coi là “thành phố heo” miền Bắc (thị trường Hưng Yên) giá heo hơi bán tại trại hiện có giá 47.000đ/kg tăng nhẹ so với tuần trước. 
Giá trứng gà Ai Cập sau 3 tuần tăng giá đã dừng lại ở mức đỉnh điểm 2.300đ/quả, với mức giá hiện tại người chăn nuôi đang có lãi khá. Tại Hà Tây (cũ) giá gà thịt lông màu nuôi bán công nghiệp có giá 72.000đ/kg, không có nhiều biến động so với tháng 6 vừa qua.
Sau đây là thông tin chúng tôi cập nhật:

Giá cả thị trường miền Bắc tuần 27 năm 2015 (29/06 -05/07)

Giá cả thị trường tuần 27 năm 2015
  Heo thịt Heo siêu47.500 đ/kg 
 Heo lai đẹp42.500 đ/kg
 Heo lai36.000 đ/kg 
 Gà thịt Gà thịt công nghiệp26.000 đ/kg
Gà lông màu65.000 – 72.000đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 5 tháng)100.000 đ/kg
Gà đông tảo lai115.000đ/kg
Gà lai chọi100.000 đ/kg
Gà đẻ thải loại 72.000đ/kg
 Trứng gàGà công nghiệp (trứng đỏ)1.850 đ/quả
Gà ai cập trắng2.000 đ/quả
Gà ai cập hoa mơ2.250 đ/quả 
 Vịt thịtVịt bầu cánh trắng36.000 đ/kg
 Trứng vịt Trứng vịt lộn2.400 đ/quả
Trứng thường2.200 đ/quả
Giá giống
Gà ta lai (gà lông màu)6.000 – 12.000 đ/con
Gà trắng công nghiệp10.000 đ/kg
Già hậu bị120.000 đ/con
Gà đẻ công nghiệp17.000 đ/con
 Gà ai cập17.000 đ/con
HeoHeo siêu xách tai1.200.000 – 1.300.000đ/con
Heo lai60.000đ/kg
VịtVịt thịt15.000 đ/con

 Chú ý: 

– Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên.
– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.
– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

Nguồn: vietdvm