Biovet » Giá cả thị trường miền Bắc tuần 29 năm 2015 ( 13/07 – 19/07)

Giá cả thị trường miền Bắc tuần 29 năm 2015 ( 13/07 – 19/07)

Thị trường miền Bắc nước ta tuần vừa qua tiếp tục nhận những tin hiệu vui, giá các sản phẩm chăn nuôi đang có xu hướng tăng, mặc dù mức tăng chưa lớn nhưng các trại xuất bán rất dễ dàng. Giá Heo tại thị trường Hưng Yên đang có giá 51.000 – 52.000đ/kg xuất bán tại trại.

chan nuoi heo

Heo thịt tiếp tục tăng nhẹ (ảnh internet)

Giá gà lông màu nuôi bán công nghiệp cũng có mức tăng nhẹ, tại thị trường Vĩnh Phúc giá gà lông màu hiện có giá 72.000đ/kg.

Tại các thị trường chăn nuôi heo tập trung giá heo hơi xuất bán tại trại trong tuần 29 vừa qua tăng nhẹ từ đầu tuần tới cuối tuần, tại các thị trường con giống có chất lượng kém hơn giá heo hơi cũng tăng nhẹ. Hiện tại Phú Thọ, Hải Phòng Tuyên Quang giá heo lai đẹp (mẹ trắng) có giá 44.000 – 46.000đ/kg.

Giá trứng gà và trứng vịt vẫn duy trì khá ổn định, không có nhiều thay đổi trong tuần vừa qua.

Giống heo đang có mức tăng khá mạnh, hiện heo xách tai có giá 1,5tr/con và rất khó bắt.

Sau đây là thông tin giá cả thị trường miền Bắc nước ta được chúng tôi tổng hợp.

Giá cả thị trường tuần 29 năm 2015
 Heo thịt Heo siêu51.000 đ/kg
 Heo lai đẹp46.000 đ/kg
 Heo lai42.000 đ/kg
Gà thịt Gà thịt công nghiệp25.000 đ/kg
Gà lông màu72.000đ/kg
Gà ta nuôi thả vườn (nuôi hơn 5 tháng)110.000 đ/kg
Gà đông tảo lai105.000đ/kg
Gà lai chọi112.000 đ/kg
Gà đẻ thải loại68.000đ/kg
Trứng gàGà công nghiệp (trứng đỏ)2.000 đ/quả
Gà ai cập trắng2.150 đ/quả
Gà ai cập hoa mơ2.400 đ/quả
 Vịt thịtVịt bầu33.000 đ/kg
Trứng vịt Trứng vịt lộn2.400 đ/quả
Trứng thường2.100 đ/quả
Giá giống
Gà ta lai (gà lông màu)14.000 đ/con
Gà trắng công nghiệp12.000 đ/kg
Già hậu bị115.000 đ/con
Gà đẻ công nghiệp20.000 đ/con
 Gà ai cập19.000 đ/con
HeoHeo siêu xách tai1.500.000đ/con
Heo lai65.000đ/kg
VịtVịt thịt15.000 đ/con

 Chú ý:

 – Heo lai đẹp là heo có tỉ lệ máu ngoại từ 3/4 đến 7/8 trở lên.
– Heo lai xấu là heo có tỉ lệ máu nội cao.
– Giá heo siêu giống là giá của heo giống xách tai 7-10kg.

Nguồn: vietdvm