Biovet » Giống gà ISA

Giống gà ISA

Đây là giống gà hướng trứng được nuôi phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với nhu cầu mong muốn được biết và hiểu rõ về nó, chúng tôi xin giới thiệu một số hiểu biết về giống gà trên.

ga-isa

Gà ISA có 2 loại Isa Brown và Isa White:

Isa Brown

Là giống gà đang được nuôi phổ biến ở nước ta.  Gà mái thương phẩm có màu nâu, ta có thể phân biệt trống mái từ lúc 1 ngày tuổi, con trống lông màu trắng, mái màu nâu rất thận thiện trong quá trình chăn nuôi.

Về  chỉ tiêu đánh giá chất lượng giống 

Chỉ tiêu giống của gà ISA Brown

Chỉ tiêu giống Tiêu chuẩn
Tỷ lệ sống94%
Ngày tuổi đạt 50%144 ngày
Tỷ lệ đẻ cao điểm96%
Số trứng trên 1 mái409 quả
Trọng lượng trứng trung bình62,9 g
Thức ăn/con/ngày111 g
Trọng lượng gà2015 g
Tiêu tốn thức ăn/1kg trứng2,15 kg

 (Thời gian theo dõi từ tuần 18 đến tuần 90)

Isa White

Là giống gà có năng suất và chất lượng ổn định. Với khả năng hấp thu thức ăn tốt nên Isa White thích nghi tốt trong nhiều điều kiện chăn nuôi. Là giống gà có chất lượng trứng tốt cả về độ cứng vỏ trứng và chất lượng trứng.

Về chỉ tiêu đánh giá chất lượng giống

Chỉ tiêu giống của gà ISA White

Chỉ tiêu giống
Tỷ lệ sống95%
Ngày tuổi đạt 50%142 ngày
Tỷ lệ đẻ cao điểm96%
Số trứng trên 1 mái413 quả
Trọng lượng trứng tb63,1g
Thức ăn/con/ngày110g
Trọng lượng gà1775g
Tiêu tốn thức ăn/1kg trứng2,11kg

(Thời gian theo dõi từ tuần 18 đến tuần 90)

Bảng so sánh một số chỉ tiêu theo dõi giữa hai giống gà Isa trong thời gian từ 18 tuần tuổi đến 90 tuần tuổi.

So sánh chỉ tiêu giống của gà ISA brown và ISA white

Chỉ tiêu giốngGà ISA brownGà ISA white
Tỷ lệ sống94%95%
Ngày tuổi đạt 50%144 ngày142 ngày
Tỷ lệ đẻ cao điểm96%96%
Số trứng trên 1 mái409 quả413 quả
Trọng lượng trứng trung bình62.9 g63.1 g
Thức ăn/con/ngày111 g110 g
Trọng lượng gà2015 g1775 g
Tiêu tốn thức ăn/ 1kg trứng2.15kg2.11 kg
Độ cứng của vỏ40004000
Màu vỏ trứng32.0
Đơn vị Haugh82 HU89 HU
 
Nguồn: vietdvm