Biovet » Kỹ thuật nuôi vỗ béo trâu thịt hiệu quả

Kỹ thuật nuôi vỗ béo trâu thịt hiệu quả

Ở nước ta thì nuôi trâu để lấy sức kéo làm chủ yếu nên tiềm năng sản xuất trâu thịt thường không được chú ý. Thực chất thịt trâu cũng như thịt bò về tính chất cơ bản như thành phần hóa học, cấu trúc, vị ngon, giá trị dinh dưỡng. Thịt nghé non, trâu nuôi chuyên thịt, trâu tơ chính là loại thịt ngon và bán với giá rất cao.

ky-thuat-nuoi-trau-thit

Tuy nhiên, hiện nay, ở nước ta chủ yếu là việc giết thịt trâu già, trâu loại thải. Vì thế, màu thịt xẫm và ít mềm hơn cũng như nặng mùi hơn so với thịt trâu non. Do đó, người tiêu dùng hiện nay không ưa chuộng thịt trâu nữa. Trên thực tế đó, cần phải quan tâm hơn khai thác tiềm năng sản xuất thịt trâu, quy trình chăm sóc cải tiến, nuôi dưỡn và tìm kiếm biện pháp cải tiến chất lượng sản phẩm, trong đó có cả kỹ thuật về giết mổ, xử lý thịt.

Nhằm tăng năng suất cũng như chất lượng của thịt trâu thì cần tiến hành nuôi vỗ béo trâu. Thời gian vỗ béo trâu thích hợp nhất khi trâu ở lứa tuổi non từ 24 tháng tuổi cho tỷ lệ xẻ thịt rất cao, thịt có độ mềm ngon và chất lượng tốt, hiệu suất vỗ béo cao hơn rất nhiều. Do trâu non tốc độ phát triển nhanh hơn, bộ răng khỏe hơn nên khả năng về tiêu hóa cũng như đồng hóa được thức ăn tốt, khả năng tích lũy cao hơn.

Nhưng cũng có thể nuôi vỗ béo trâu già, con trâu không có khả năng làm việc và sinh sản. Loại trâu này già, gầy yếu, có tỉ lệ xẻ thịt rất thấp và có chất lượng thịt ít. Việc vỗ béo trâu này nhằm tăng 10 – 20% khối lượng của cơ thể. Với phương thức chăn nuôi là chăn thả ở trên đồng bãi cùng với ăn cỏ, rơm cà các thức ăn tinh.

Thời gian nuôi vỗ béo chủ yếu là 3 tháng

  • Tháng đầu: tiến hành dọn chuồng, tẩy giun sán, cho ăn rơm, cỏ. Đối với con gầy yếu thì cho ăn chút thức ăn giàu chất đạm.
  • Tháng 2: chăn thả gần và cho ăn cỏ, tăng lượng thức ăn tinh và đảm bảo trâu uống nước đủ.
  • Tháng 3: trâu ăn thức ăn có giàu bột đường và chăn thả ở gần chuồng.

Ở nước ta, thích hợp 2 phương thức nuôi vỗ béo là

  • Phương pháp nuôi vỗ béo bằng cách chăn thả
  • Phương pháp nuôi vỗ béo bằng bán chăn thả.