Biovet » Lịch vaccine cho heo nái hậu bị

Lịch vaccine cho heo nái hậu bị

Lịch vaccine cho heo nái hậu bị được VietDVM hình ảnh hóa giúp các thành viên dễ dang lưu trữ thông tin để sử dụng khi cần thiết.

Với mỗi loại vaccine cần chú ý tới 3 yếu tố để đảm bảo hiệu quả sử dụng:

 – Chất lượng vaccine.

 – Bảo quản vaccine

 – Kỹ thuật tiêm.

Ngoài ra còn có yếu tố cơ địa của vật nuôi, tuy nhiên với heo nái hậu bị thường hiếm khi xảy ra.

vacxin-heo-hau-bi

Nguồn: vietdvm