Biovet » Lựa chọn chủng Porcine Circovirus type 2 (PCV2) để sản xuất vacxin phòng hội chứng còi cọc ở lợn con

Lựa chọn chủng Porcine Circovirus type 2 (PCV2) để sản xuất vacxin phòng hội chứng còi cọc ở lợn con

gia-mb-tuan-27-2015

Nghiên cứu nhằm tạo ra ngân hàng giống PCV2 đang lưu hành ở đàn lợn nuôi tại Việt Nam. Đây là những nghiên cứu bước đầu, phục vụ cho những nghiên cứu kế tiếp về vacxin phòng bệnh còi cọc ở lợn sau cai sữa do PCV2 gây ra. Đã có 07 chủng PCV2 phân lập được sử dụng để lựa chọn làm giống gốc sản xuất vacxin.

Nghiên cứu được tiến hành tại  Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng với sự giúp đỡ của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển, Công ty cổ phần Công nghệ phát triển nông thôn (RTD).

Kết quả kiểm tra độ thuần khiết của virus phân lập cho thấy 100% chủng phân lập không tạp nhiễm với virus CSFV, PRRSV, PPV, PEDV, TGEV, PRV, PAdV và Mycoplasma. Khi kiểm tra với PCV1, có 2 chủng bị tạp nhiễm không đủ điều kiện làm giống gốc. Hiệu giá qua các lần tiếp đời của 05 chủng virus đạt độ thuần khiết trong nghiên cứu này dao động từ 102,00 TCID50/ 0,1ml đến 105,75 TCID50/ 0,1ml, trong đó 03 chủng PCV2 phân lập được có hiệu giá ≥ 105,00 TCID50/ 0,1ml.

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Lệ và ctv

Nguồn tin: Học viện Nông nghiệp Việt Nam