Biovet » Nghiên cứu mới về bổ sung Vitamin D3 cho heo

Nghiên cứu mới về bổ sung Vitamin D3 cho heo

Theo báo cáo của Robert Freindship gửi cho Ontario Pork, trong ba thử nghiệm về việc bổ sung Vitamin D3 theo đường miệng cho heo con thì nồng độ huyết thanh tăng lên nhưng nó không có tác dụng đến hiệu suất của heo con.

vitaminD3

Việc heo con được nuôi trong chuồng trại thiếu ánh sáng cùng với nồng độ vitamin D trong sữa thấp thì vấn đề bổ sung vitamin D cho heo con là rất cần thiết.

Thí nghiệm này đã đưa ra sự khác nhau của nồng độ Vitamin D3 trong huyết thanh khi bổ sung với việc không bổ sung Vitamin D3 và ảnh hưởng của việc bổ sung Vitamin D3 đối với tăng trọng, tỷ lệ tử vong và  tỷ lệ mắc bệnh.

Trong thí nghiệm thứ nhất, dùng hai nhóm heo con từ một đến năm ngày tuổi, một nhóm heo con được uống 1ml Vitamin D3 và một nhóm được uống giả dược. Ngay sau đó người ta đo nồng độ Virtamin D3 trong huyết thanh của hai nhóm và đo nồng độ của Vitamin D3 sau 23 ngày.

Thí nghiệm cho thấy, nồng độ Vitamin D3 trong huyết thanh của nhóm thí nghiệm đạt 23,29 ± 12.06 ng/ml trong khi đó ở nhóm đối chứng là 8,01 ± 5.91 ng/ml.

Thí nghiệm thứ hai, dùng hai nhóm heo từ một đến năm ngày tuổi. Nhóm heo thứ nhất được cho uống 1ml Vitamin D3 và nhóm thứ hai uống giả dược sau đó heo con được cân và đo nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh. Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh cũng được theo dõi và ghi chép đầy đủ. Sau 28 ngày thì nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh và khối lượng heo con được kiểm tra lại. Thí nghiệm đã cho thấy nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh của nhóm đối chứng là 18,68 ± 3.99 ng/ml và của nhóm thí nghiệm là 22,34 ± 6.01 ng/ml. Trong khi đó không có sự khác biệt về khối lượng, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mắc bệnh giữa hai nhóm này.

Thí nghiệm thứ ba được thực hiện tương tự như thí nghiệm hai nhưng heo bị nhốt trong chuồng với 27 – 56 cá thể khác, không cân khối lượng và chọn năm heo con mỗi lô để đo nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh. Kết quả khi đo sau 28 ngày cho thấy, heo đối chứng có nồng độ vitamin D3 trong huyết thanh là 17,65 ± 2.40 ng/ml trong khi đó ở heo thí nghiệm là 30,60 ± 2.36 ng/ml. Và không có sự khác biệt giữa tỷ lệ tử vomg và tỷ lệ mắc bệnh.

Tiến sỹ Robert Freindship kết luận: Việc bổ sung vitamin D3 có thể làm tăng nồng độ vitamin D3 trong huyết tương nhưng không ảnh hưởng đến năng suất của heo.

Ontario Pork:
  • Ontario Pork đại diện cho 1.549 nông dân thị trường heo trên địa bàn tỉnh Ontario – Canada trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu, chính sách, các vấn đề về môi trường, giáo dục người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng thực phẩm.
Placebo (giả dược):
  • Placebo (giả dược) là một loại thuốc giả mà các nhà nghiên cứu bào chế sao cho nó hoàn toàn không có một tác dụng sinh lí gì đến căn bệnh, nhưng đồng thời cũng không làm hại đến sức khỏe bệnh nhân. Placebo được bào chế có hình dạng và mùi vị giống y như thuốc thật, với ý định không cho người dùng phân biệt được thuốc thật hay giả..
Nguồn: vietdvm