Biovet » QUY TRÌNH CHĂM SÓC LỢN

QUY TRÌNH CHĂM SÓC LỢN

Tiêu chí: Sự đồng đều trong đàn, trọng lượng tăng đều theo tuổi, sức khỏe tốt, ngăn chặn dịch bệnh.

Khử trùng chuồng trại bằng Iodine 70% hoặc Super Clean trước khi thả lợn vào chuồng

chamsoclon