Biovet » QUY TRÌNH CHĂM SÓC VỊT

QUY TRÌNH CHĂM SÓC VỊT

A/ VỊT THỊT

– 1 ngày tuổi: tiêm vaccin Dịch tả.

– 7 ngày tuổi: Vaccin viêm gan siêu vi trùng.

– 15 ngày tuổi: Vaccin dịch tả tiêm.

– 25 ngày tuổi: tiên Vaccin Cúm gia cầm

– 60 ngày tuổi: tiêm Vaccin Tụ huyết trùng.

B/ VỊT ĐẺ

– 1-60 ngày: tiêm giống vịt thịt.

– Sau đó cứ 4 – 6 tháng phải tái chủng 1 lần các loại vaccin trên.

LƯU Ý

Để tiêm phòng đạt hiệu quả cao, bà con nên tuân thủ đúng theo quy định của nhà sản xuất về cách sử dụng và bảo quản vaccin.