Biovet » Sản phẩm » Thuốc thú y VINADECOL

VINADECOL

Thuốc thú y VINADECOL

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm

THÀNH PHẦN:
Acid Tolfenamic…….4g
Axit- Sorbic……..100mg
Dung môi vừa đủ…100ml

CÔNG DỤNG:
Hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm, nâng đề kháng cho gia súc, gia cầm

LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG:
Gia súc: 1ml/ 10kg P
Gia cầm: 1ml/ 6-8kg P

SĐK: TW1- X3- 215

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 10ml, 20ml, 100ml, 500m

Thuốc thú y vinadecol trị bệnh vật nuôi hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm giúp vật nuôi ăn khỏe, tăng sức khỏe, chống bệnh tật, tăng trọng lượng cao

Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm

THÀNH PHẦN THUỐC THÚ Y VINADECOL:
Acid Tolfenamic…….4g
Axit- Sorbic……..100mg
Dung môi vừa đủ…100ml

CÔNG DỤNG THUỐC THÚ Y VINADECOL:
Hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm, nâng đề kháng cho gia súc, gia cầm

CÁCH DÙNG THUỐC THÚ Y VINADECOL:
Gia súc: 1ml/ 10kg P
Gia cầm: 1ml/ 6-8kg P

SĐK: TW1- X3- 215

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 10ml, 20ml, 100ml, 500m