Biovet » Tình hình giết mổ của Mỹ tháng 6/2015 so cùng kỳ năm ngoái

Tình hình giết mổ của Mỹ tháng 6/2015 so cùng kỳ năm ngoái

Theo báo cáo mới đây nhất của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ vào ngày 24/7/2015 cho biết, tình hình chăn nuôi giết mổ của nước này trong tháng 6 năm 2015 nhìn chung có tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 6 năm 2014).

thit bo

Trong đó đáng kể nhất có tổng sản lượng thịt heo trong tháng tăng 15% so với tháng 6 năm 2014, các số liệu cụ thể được chúng tôi tóm tắt lại như sau.

Bảng so sánh lượng giết mổ

Nghành  Chỉ tiêuTháng 6/2014Tháng 6/2015Đơn vị
 Số ngày trong tuần 21 ngày 22 ngàyNgày
 Chăn nuôi chung Sản lượng thịt đỏ thương mại 3,82 4,02Tỷ bảng
Heo Sản lượng thịt 2,062Tỷ bảng
Số con đã giết mổ8.129.0009.430.000Con
Giá TB 1kg thịt hơi282285Bảng/kg
Sản lượng thịt2,062Tỷ bảng
Số con bò đã giết mổ2,62,42Triệu con
Giá TB 1kg thịt bò hơi13321352Bảng/kg
Các sản phẩm về bê7,57Triệu bảng
Số đầu bê được giết mổ45.12835.200Con
Giá TB 1 kg thịt bê hơi336388Bảng/kg
CừuSản lượng thịt ≈13,413,4Triệu bảng
Số con đã giết mổ≈193.900193.900Con
Giá TB 1kg thịt hơi≈138139Bảng/kg

Tổng sản lượng các loại thịt đỏ từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015 là 23,7 tỷ bảng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tổng sản lượng thịt bò giảm 4% so với năm ngoái, thịt bê giảm 20%, thịt heo tăng 7% và thịt cừu giảm 4%.

Nguồn: vietdvm