Biovet » Top 10 doanh nghiệp sản suất trứng lớn nhất thế giới

Top 10 doanh nghiệp sản suất trứng lớn nhất thế giới

Top 10 doanh nghiệp sản suất trứng lớn nhất thế giới theo thông kê của Poultry International, tháng 6/2015. CP group cũng được xếp thứ 2 trong Top 10 doanh nghiệp sản suất trứng lớn nhất thế giới.

doanh-nghiep-san-xuat-trung

Nguồn: vietdvm