Biovet » Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi Việt Nam – Hiện trạng và thách thức”

Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi Việt Nam – Hiện trạng và thách thức”

Ngày 22/7/2014, Bộ môn Dinh dưỡng và TĂCN – Viện Chăn nuôi tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi Việt Nam – Hiện trạng và thách thức” taị Hội trường Viện Chăn nuôi. Đến dự Hội nghị có đại diện Bộ KHCN ông Nguyễn Hữu Cường; ông Trần Xuân Dương – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Lê Bá Lịch – Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam; GS.TS. Vũ Duy Giảng – Hội Chăn nuôi, đại diện Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, các công ty sản xuất thức ăn  và đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam cũng đến dự.

3

TS. Nguyễn Thanh Sơn – Viện trưởng Viện Chăn nuôi đã khai mạc Hội thảo. Với mục tiêu nhằm đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi trong 10 năm qua, thảo luận những thách thức, những vấn đề tồn tại và đề xuất hướng nghiên cứu sản xuất trong thời gian tới nhằm góp phần hạ giá thành thức ăn công nghiệp đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

4

Hội nghị đã nghe 03 báo cáo về Tình hình nghiên cứu thức ăn và dinh dưỡng gia cầm, lợn và gia súc nhai lại trong thời gian qua và hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

5

Nguồn: vietq.vn