AD3E TRỨNG – ĐẺ NHANH – ĐẺ BỀN

TO LÒNG ĐỎ – VỎ TRỨNG DÀY – ĐẺ NHANH – ĐẺ BỀN – KHÔNG CÁCH NHẬT

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 0243-2079-555
  • [email protected]