BIO AMOX 500 – TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ – VIÊM SINH DỤC TIẾT NIỆU

BIO AMOX 500 – TRỊ PHÂN XANH PHÂN TRẮNG – ECOLI KÉO MÀNG – VIÊM RUỘT HOẠI TỬ – SƯNG PHÙ ĐẦU – VIÊM SINH DỤC TIẾT NIỆU

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 0243-2079-555
  • [email protected]