BMD BACI – ĐẶC TRỊ HỒNG LỴ – VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

BMD BACI – ĐẶC TRỊ HỒNG LỴ – VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 0243-2079-555
  • [email protected]