FE-B12-20% – TRỊ BỆNH THIẾU MÁU

TRỊ BỆNH THIẾU MÁU – TIÊU CHẢY DO THIẾU SẮT – TIÊM 1 LẦN DUY NHẤT

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 0243-2079-555
  • [email protected]