THIAMPHENICOL 10% – TRỊ THƯƠNG HÀN – BẠCH LỴ – ECOLI

THIAMPHENICOL 10% – TRỊ THƯƠNG HÀN – BẠCH LỴ – ECOLI

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 0243-2079-555
  • [email protected]